Snipen

Img_6899_SSnipen ligger efter den röda vandringsleden. Leden går från väg 348 och Hörnäsvägen. Där finns vindskydd, bord, sittplatser och grillplats.

På Snipen har det sedan några år tillbaka pågått ett arbete att återställa platsen så att den kan vara en naturlig plats för fritidsaktiviteter. Det har städats, reparerats, mm. Det största arbetet har varit att återställa den gamla ångbåtsbryggan/piren som sedan 1800-talet, fram till mitten av 1920-talet varit en angöringsplats för ångtrafiken på Moälven.