Styrelse

Ordförande: Kjell-Åke Gafvelin
Sekreterare: Malin Sellgren
Kassör: Veronica Lundström