Fiber i Överhörnäsbygden

Till följd av IP-Onlys utskick av erbjudande att ansluta fiber till deras öppna nät, har Överhörnäs samhällsförening sammanställt detta dokument med information och rekommendation till bygden. Samtliga fastigheter i detta område har i närtid egentligen bara IP-Onlys erbjudande att ta ställning till. Det är dock troligt att vissa fastigheter kommer att få erbjudande från Övik Energi: Även om du inte får något erbjudande från Övik Energi nu så kan jämförelsen vara relevant eftersom du får en bättre bild av vad IP-Only erbjuder.

Troligast kommer endast en fiberaktör bygga inom vårt område eftersom det krävs minst 50 % i anslutningsgrad av fastigheterna för att starta utbyggnaden. Det finns därför en risk att ingen får fiber ifall vi inte kan få ihop 50 % i anslutningsgrad med någon fiberaktör. Utifrån de fördelar och nackdelar vi listar längre ner i dokumentet ser IP-Onlys erbjudande mest fördelaktigt ut, där den enda egentliga nackdelen som vi ser det är den relativt höga efteranslutningsavgiften om man inte ansluter sig under den pågående kampanjen och ångrar sig om några år. Men trots det är IP-Onlys erbjudande mer attraktivt över tid jämfört med Övik Energi (se beräkningar längst bak i dokumentet). Dessutom erbjuder IP-Only med aktuell kampanj fiber till hela samhällsföreningens område, inklusive våra grannbyar, i en enda utbyggnadsfas.

För att få en rättvis bild över hur prisbilden ser ut under en längre tidsperiod har vi jämfört kostnaderna mellan IP-Only, Övik Energi och Telia30 (ADSL). För IP-Only och Övik Energi har vi valt Bredband2 som leverantör av bredbandstjänsten (tv och telefoni är inte med i jämförelsen). Sist i det här dokumentet kan du se våra uträkningar. Uträkningen visar att redan efter 2 år är IP-Onlys kampanjerbjudande billigare än Övik Energis motsvarande erbjudande. Efter 7 år är IP-Only billigare än Telias ADSL-lösning Telia30. Det innebär således att om man idag har Telia30 som bredbandslösning, så är hela fiberinstallationen med IP-Onlys pågående kampanjpris avbetalad inom 7 år (med nuvarande villkor).

Samhällsföreningen rekommenderar därmed IP-Onlys erbjudande starkt till samtliga fiberintresserade inom detta område, och att man även om man idag inte är i direkt behov av fiber ändå utvärderar möjligheten att ansluta sig.

Att ansluta sig till fiber bör nästan jämställas som att ansluta sig till övrig infrastruktur som t.ex. trådbunden telefoni förr i tiden. Att ansluta sig samtidigt som många andra innebär naturligtvis en lägre kostnad på grund av samordningsmöjligheterna. Förhoppningen är därmed att bygden ska nå total täckningsgrad på minst 50%, men helst så hög som möjligt, för att så många som möjligt undviker en hög anslutningsavgift i efterhand om man ångrar sig.

Vi rekommenderar även att de som redan bestämt sig för IP-Only anmäler sig så snabbt som möjligt för att skapa trygghet för grannar och andra att anmäla sig, och på så sätt öka möjligheten att nå över 50% totalt.

Varför ska jag installera fiber?

 • Fiber ger en stabil och snabb internetanslutning utan störningar, förberedd för högupplöst tv och framtida behov.
 • Mindre risk att t.ex. åska slår ut utrustning i och med att fiberkabeln inte är känslig för elektriska störningar på samma sätt som kopparledningar.
 • Ej väderberoende, till skillnad mot mobila nät.
 • Förmodat högre huspris och intresse vid försäljning jämfört med hus utan fiber i samma område.
 • Telias kopparnät (ADSL) i vårt område kan komma att läggas ner. I Telias planer fram till 2018 berörs inte Öviks Kommun, därefter är det osäkert. Kunder anslutna till dessa gamla delar av kopparnätet som berörs av nedläggning behöver därför beställa nya, moderna och framtidssäkra lösningar. Läs mer på https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat. De flesta som tappar sitt ADSL erbjuds tjänster via mobilnätet. Kunder i områden med utbyggt fibernät får välja mellan fiber- eller mobiltjänster. 2016 släcktes över 200 ADSL-stationer ned.
 • Genom att ansluta sig bidrar man till en hög anslutningsgrad så att fibertekniken realiseras i bygden, vilket bidrar till att göra bygden attraktiv för nyinflyttning och ökat/förbättrat företagande.

Fördelar och nackdelar med IP-Onlys erbjudande

Fördelar:

 • IP-Only har en komplett installation med grävning upp till 45m från tomtgräns till håltagning i hus och inkoppling i fastighet för 19900 kr. Tomtgräns räknas från där ”rabatten/gräsmattan” börjar, det vill säga inte nödvändigtvis där den faktiska fastighetsgränsen är. (Jämförbart med Övik Energi, som tar 14900 kr till tomtgräns, men därefter får man gräva själv)
 • Om anslutningsgraden uppnås kommer IP-Only förhoppningsvis att vara klara med fibernätet sommaren 2018. (Övik Energi tar fortfarande emot intresseanmälningar och har inte kommunicerat ut någon plan på när hela området ska byggas ut.)
 • IP-Onlys inkopplingsavgift betalas först då installationen är klar, dvs. du ligger inte ute med några pengar.
 • IP-Only har öppet nät, där ingen löpande månadsavgift behöver betalas om ingen tjänst (internet, telefoni eller tv) tecknats hos tjänsteleverantör. Tjänsteleverantör är det företag som levererar internet/tv/telefoni. (Övik Energi tar en nätavgift på 250 kr/månad oavsett om man tecknat sig för abonnemang hos tjänsteleverantör. Övik Energi har 36 månader avtalstid från start och 3 månader uppsägningstid).
 • IP-Only har ett brett utbud av tjänsteleverantörer. (Övik Energi har ett lägre utbud).
 • IP-Only har ett flertal tjänsteleverantörer som även tillhandahåller TV (Övik Energi har ComHem som eventuell tjänsteleverantör av TV, men det framgår inte på deras hemsida om de tillhandahåller TV-tjänster som går att beställa via dem).
 • På IP-Onlys nät kan man välja att ha korttidsabonnemang månadsvis hos tjänsteleverantörer. Kan vara bra om fastigheten är ett fritidsboende några få månader om året. (Övik Energi har även ett 4-månaders korttidsabonnemang mellan 1/5-1/9)
 • IP-Only tar inte ut en egen nätavgift av de anslutna fastighetsägarna. Istället tar de betalt av tjänsteleverantören, för att dessa ska få sälja sina tjänster till fastighetsägarna i IP-Onlys nät. Som ansluten fastighetsägare betalas alltså bara en månadsvis faktura, och till den valda tjänsteleverantören. (Med fiber via Övik Energi måste en faktura betalas till dem för nätavgift och eventuell serviceavgift, samt en separat faktura från den valda tjänsteleverantören. Vid direkt jämförelse av tjänsteleverantörernas priser mellan Övik Energi och IP-Only ser Övik Energi ut att vara billigare, men då tillkommer alltså Övik Energis nätavgift på 250 kr/månad).
 • Tjänstefördelaren, dvs boxen som fördelar fiber i huset, ingår och ägs/underhålls av IP-Only  om den går sönder av t.ex. åska. (med Övik Energi äger fastighetsägaren tjänstefördelaren, som alltså underhålls och betalas av fastighetsägaren om den går sönder. Möjlighet till serviceavtal för 39 kr/månad finns, men är inte lika heltäckande som IP-Only)
 • IP-Only har redan annonserat exploatering i närliggande byar (Billsta, Moliden, Gottne, Mellansel..), där totalt 60% av 2300 hushåll för närvarande har tecknat sig. (Övik Energi har kampanjat både i Billsta och Moliden, där alltså IP-Only vunnit marknaden och kommer att etablera fibernät i närtid).
 • Om inte anslutningsgrad för att motivera startbeslut uppnås, rivs enligt uppgift kontrakten den 10/7 2017, även om man enligt den bindande intresseanmälan är bunden i 2 år.
 • IP-Only exkluderar enligt uppgift ingen fastighet inom det täckta området, och exkluderar ingen inom Överhörnäs samhällsföreningen område (Övik Energi har delat upp vår byggd i flera täckningsområden).
 • Inga fiberföreningar behövs.
 • Inga fiberbidrag behövs, utan anslutning täcks av anslutningsavgiften på 19900 kr per hushåll som ansluter sig.

Nackdelar:

 • IP-Only har en relativt hög efteranslutningsavgift, från 34900 kr eller offert, vilket innebär att det eventuellt kan bli dyrare. Notera att efteranslutningsavgift endast är relevant för de som inte ansluter sig under den pågående aktuella kampanjen, och sedan ångrar sig. (Övik Energi annonserar en efteranslutningsavgift mellan 14900-18500 kr i område som redan är utbyggt, prisnivån beroende på antal samtida efteranslutningar).
 • Samhällsföreningens medlemmar är delvis beroende av att fastigheter utanför föreningens område anmäler sig, för att totalt nå upp till anslutningsgraden.

Osäkerhet:

 • IP-Only ägs av riskkapitalbolaget EQT och kommer troligast att säljas vidare till nya ägare som ska förvalta IP-Onlys nät när fibersatsningen i Sverige är över (regeringens mål är att 90% ska ha tillgång till minst 100 Mbits år 2020). Till vilka IP-Only säljs är svårt att sia om, men troligast säljs det inte innan 2020. Hur det berör oss fibernätanvändare är omöjligt att bedöma, men behöver inte nödvändigtvis vara negativt. (Övik Energi är ett kommunalt bolag med flera verksamhetsområden, här kan det hända att Övik Energi väljer att höja nätavgiften för att täcka kostnader för kommande utbyggnader eller för att täcka förluster i mindre lönsamma delar i verksamheten. Ev. kan delar av Övik Energi styckas av och säljas för att renodla verksamheten.)

Räkneexempel

 • I nedanstående graf presenteras en jämförelse av total kostnad över tid mellan IP-Onlys erbjudande och IP-Onlys efteranslutning (34900:-, observera att offert kan utgå istället), samt Övik Energi och Telia. Endast bredband jämförs, för IP-Only och Övik Energi är det Bredband2 som valts som tjänsteleverantör med 100/10 (100Mbit/s nedladdningshastighet och 10Mbit/s upp), och för Telia deras vanliga ADSL-abonnemang för bredband, Telia30 (30/12). Ingen installationskostnad är inkluderat för Telia, utan kalkylen utgår från att Telia30 redan används i hushållet. Målet är att jämförelsen ska vara så rättvis som möjligt. Notera att priser naturligtvis lär ändras med tiden, vilket av förklarliga skäl inte kan tas hänsyn till här.
 • De ingående värdena som är till underlag för jämförelsen presenteras längst bak i dokumentet, där tidsaxeln även är förlängd till 25 år.
 • Efter ca 2 år börjar totalkostnaden med IP-Only bli billigare än Övik Energi. Därefter sparar man 2100 kr per år med IP-Onlys alternativ.
 • Efter 9 år är även IP-Only med efteranslutning billigare än Övik Energi.
 • Efter 7 år är IP-Only billigare än Telia30. Alltså, om man idag har Telia30 så kan man räkna hem hela installationskostnaden för IP-Only efter 7 år. Därefter sparar man motsvarande 2800 kr per år.
 • Efter 12.5 år med IP-Onlys efteranslutning är även den installationen billigare än Telia30, och installationen har betalat av sig. Motsvarande jämförelse med Övik Energi ger att det dröjer 24 år innan installationen betalat av sig, vid jämförelse med Telia 30.