Bli medlem

Föreningens målsättning är att vara till nytta och gagn för föreningens medlemmar.

Vi hoppas att ni vill vara med och stödja oss genom att bli medlem. Ni blir medlem genom att sätta in 70 kr på PlusGiro-konto 42 70 40-1. Glöm inte att ange namn och adress vid insättningen.