Hemsida

Denna hemsida kommer att upphöra i mars 2022 och vi kommer därför inte att uppdatera eller göra nya inlägg.

Vi hänvisar i stället till gruppen Överhörnäsbygdens samhällsförening på facebook: https://www.facebook.com/groups/124389914338893 för aktuell info.