Om

Överhörnäs är ett litet samhälle med ca 600 invånare. Det ligger i Själevads församling, ca 10 km syd-väst om Örnsköldsvik. I Överhörnäs/Haffsta finns skola, barnomsorg, kiosk, mm.

Historia

Man har hittat spår av människor i Överhörnäs som kan vara 4000-5000 år gamla. På den tiden kunde man segla från Bäckfjärden till Örnsköldsviksfjärden förbi Gene. En smal båtled anser man också gick från Nätra genom nuvarande Åtesjön till Själevadsfjärden.

Overhornas_1910_S

Bilden är en vy över Överhörnäs tagen från Berg 1910. Man ser bla. gästgivaregården, då i Olle Byströms ägo. Storhässjan (som tillhörde Johan Hellström d.ä.) vilken består av 20 led är ovanligt stor även för denna tid. Huset just i svängen var en smedja – på den platsen kom sedan Runlövs byggnad att stå. De tre små husen på platsen där ”Theas” stod var en vagnsbod, en isbod och en vedbod. Om man betraktar korten noga ser man i förgrunden Thea Lindström (i nedre högra delen av fotot i vit klädsel) på väg upp i backen mot Berg.

Overhornas_3_S

Overhornas_4_S

De andra bilderna är tagna ett antal år senare. Där kan man se att en hel del hus och vägar kommit till. På andra och tredje bilderna kan man se att Carl Uno Hellströms hus fortfarande står kvar innan det flyttades ett kvarts varv till sin nuvarande placering. Hellströms hus användes en tid som gästgiveri liksom bla. Erik Hörnell, Henrik Vestman och Anita & Hans Bergströms hus.